Coronavirus

Vanaf 4 oktober 2020 zijn we, na een stop door de coronamaatregelen, weer begonnen met de zondagsschool weer. Voorlopig op 2 locaties: Maranatha (achter de Julianakerk) en Sjalom (achter de Vredeskerk). Jongens en meisjes, jullie zijn van harte welkom. We hopen dat jullie, net als de meesters en juffen, er weer zin in hebben.

In verband met de verscherpte maatregelen begin oktober gaat het afgekondigde afscheid van de kinderen die vorig seizoen de zondagsschool verlieten helaas NIET door. Uiteraard krijgen deze kinderen nog wel een bijbel aangeboden, de meester of juf zal deze in de komende weken langs brengen.

We nemen de volgende regels in acht:

  • Kinderen mogen niet komen als andere gezinsleden klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts hebben;
  • Het brengen naar de zondagsschool mag slechts door 1 van de ouders worden gedaan;
  • Deze ouder brengt het kind naar de ingang van het gebouw en draagt het kind of kinderen over aan de leiding van de zondagsschool.
  • De naam van het kind wordt bij binnenkomst genoteerd op de aanwezigheidslijst;
  • Bij binnenkomst desinfecteren de kinderen hun handen onder leiding van een juf of meester.
  • Er worden door de kinderen geen boekjes of andere dingen meegenomen.
  • Na afloop mag 1 ouder het kind weer ophalen. Mogelijk moet de ouder even BUITEN wachten.
  • Direct nadat het kind bij de ouder is verlaten beiden direct het kerkplein en wachten niet op andere mensen.